PERK võimaldab kaluril püügiandmed sisestada operatiivselt läbi mobiilirakenduse.

Sarnaselt paberpäevikule esitab PERK-i läbi püügiandmed püügitegevuse eest vastutav kalur. Selleks, et püügiloale kantud kalur saaks õiguse teha seda läbi PERK rakenduse, tuleb vastav õigus taotleda Põllumajandus- ja Toiduametilt: https://pta.agri.ee/puugiandmete-esitamise-rakendus-kaluritele-perk

Läbi PERK-i esitatud andmed jõuavad koheselt kalanduse infosüsteemi. Kogu andmete edastamine piirdub kaluri jaoks rakenduse kasutamisega. Ei pea enam kasutama paberpäevikut, ega andmeid hiljem täiendavalt Põllumajandus- ja Toiduametile edastama. Rakenduses saab mugavalt vajadusel teostada ka üleandmisdeklaratsiooni.

Püügireisi alguseks loetakse Sadamast väljumise ning püügireisi lõpuks Sadamasse saabumise raportit. Sadamasse saabumist loetakse püügireisi lõpuks ka sellepärast, et lossimisel kaalutud kalakoguste (mitte hinnanguliste nagu on eelteates) esitamine on kohustuslik ainult osale rannapüüki teostavatest kaluritest.


Õpperakenduses nõu ja abi saamiseks jälgi järgnevaid märke:
- - avavad infoaknad, millele vajutades need uuesti sulguvad;
- Alla joonitud tekstid - avavad infoaknad või muud infopaneelid;
- - avab üldinfo lehe;